Zmluvy s modelkami

„Clara pacta boni amici", teda „Jasné zmluvy robia dobrých priateľov" vraveli už starí Rimania a my sa tejto zásady držíme tiež.
Všetkým našim partnerom ponúkame korektnú spoluprácu a budujeme jasné vzťahy. S modelkami uzatvárame pri každej spolupráci zmluvu - model release.

Čo je to MODEL RELEASE?

Je to zmluva medzi modelkou a fotografom (u nás v ŠDF vždy v písomnej forme). Je v nej zakotvená odmena pre modelku a spôsob akým môžu byť vytvorené fotografie použité a kde budú publikované. Zmluva je záväzná pre obe strany. Vzor zmluvy vám na požiadanie zašleme mailom.

Hlavné zásady spolupráce so Štúdiom Digitálnej Fotografie

  1. Spolupracujeme výhradne s plnoletými modelkami. Preto pri prvej návšteve u nás si prineste platný doklad totožnosti (pre overenie vášho veku).
  2. Na dohovorený termín príďte včas - radšej pár minút vopred.
  3. Je absolútne nevhodné zrušiť dohodnutý termín pár hodín pred fotografovaním. Štúdio a fotograf venovali veľa času do prípravy výbavy, vizuálneho konceptu určeného výhradne pre vašu osobu. Na dohodnutý termín sú pripravené ďalšie zmluvné profesie - kaderník, vizážista, bodypainter a tie musí niekto zaplatiť. Tento čas sme mohli venovať inej modelke čo má o spoluprácu väščí záujem.
  4. Dôkladne sa zoznámte so všetkými pokynmi ktoré dostanete v pozvánke na termín - čo si máte priniesť.