TFP / TFP(CD)

V Štúdiu Digitálnej Fotografie sme otvorení všetkým formám spolupráce. Modelkám a modelom ponúkame zaujímavé projekty s nadštandardným finančným honorárom. Ponúkame obojstrannú spoluprácu formou TFP a TFP(CD).

Čo je to TFP?

Skratka TFP znamená "Time For Print", v preklade do slovenského jazyka "Čas na fotografie“. Je to forma dohody medzi modelkou a fotografom (u nás v ŠDF vždy na základe písomnej zmluvy tzv. Model release), pri ktorej nie sú žiadnej strane účtované peniaze. Znamená to, fotograf a štúdio si neúčtuje honorár a služby. Modelka za strávený čas a svoju snahu získa profesionálne vytlačené fotografie.
Tieto fotografie môže modelka využiť pre svoju prezentáciu, rozšíriť si, či začať budovať svoj fotobook.

Čo je to TFP(CD)?

Dnes viac rozšírený spôsob vyššie popísanej dohody, ak fotograf odovzdá fotografie v elektronickej podobe (spravidla vo formáte .jpeg) uložené na médiu CD (DVD). U nás si môžete fotografie okamžite po ich spracovaní stiahnuť zo servera. Link pre stiahnutie zasielame mailom.

Tieto spôsoby spolupráce doporučujeme začínajúcim modelkám. Majú rad nesporných výhod, najmä nemusí investovať peniaze za profesionálne služby pri vytváraní svojho fotobooku a samozrejme získa skúsenosti s profesionálnym fotografovaním.